Komunikačné zručnosti - témy semináru


V kurze sa budeme učiť komunikovať ako verbálne, tak aj neverbálne. 
komunikacia je dôležitá počas celého života. Ale ako správne komunikovať? Späť na zoznam školení