Vstupný info webinár - témy semináru


Ako si vytvoriť kvalitnú databázu klientov?Ako správne a efektívne osloviť potenciálneho klienta?Ako urobiť prvé stretnutie s klientom?Ako zistiť u klienta jeho potreby a požiadavky?Ako vytvoriť profesionálne poradenstvo a nastaviť finančný plán?Ako si získavať dôveru, ako budovať si kvalitné meno?Spôsoby získavania odporúčaní. 
Späť na zoznam školení