Vstupný info webinár - témy semináru


Ako si vytvoriť kvalitnú databázu klientov?

Ako správne a efektívne osloviť potenciálneho klienta?

Ako urobiť prvé stretnutie s klientom?

Ako zistiť u klienta jeho potreby a požiadavky?

Ako vytvoriť profesionálne poradenstvo a nastaviť finančný plán?

Ako si získavať dôveru, ako budovať si kvalitné meno?

Spôsoby získavania odporúčaní. Späť na zoznam školení