FKT + Partnerský veľtrh - témy semináru


Aktuálne výsledky, zhrnutie roka 2019, ocenenie najlepších, povýšenie nových vedúcich a riaditeľov, 
Späť na zoznam školení