Ako začať zarábať 20000-50000€ alebo 100000€ ročne? - témy semináru


- oboznámenie sa s predmetom činnosti - návod ako začať s činnosťou - stanovenie si plánu realizácie - pomenovanie rizík, príprava a návod na predchádzanie rizík - predstavenie podpory pri začatí činnosti i jej trvania
Späť na zoznam školení