Čo je to finančný plán?


Keď som bol na 3-dňovom školení o finančnom plánovaní, získal som mnoho informácií ako správne zostaviť finančný plán. Dobrý finančný sprostredkovateľ nieje len uzatvaráteľ produktov. Ale je aj dobrý plánovač financií, ktorý rieši komplexne všetky ciele rodiny alebo jednotlivcov. Je niečo ako lekár. Najskôr zistí, čo a kedy to chcete, čo ste preto už urobili, aké máte na to zdroje, vyhodnotí riziká a stanoví možné riešenia.

Ale čo to vlastne je, ten finančný plán?

Je to návrh riešenia pre dosiahnutie jedného, ale zvyčajne viacerých životných cieľov. Tie najdôležitejšie ciele sú: dosiahnutie vlastného bývania, zabezpečenie svojich detí a dosiahnutie finančnej nezávislosti. Súčasťou finančného plánu je zabezpečenie rizík (mať vytvorenú rezervu, mať vykryté zdravotné riziká, nemať drahé úvery) zdroje a zohľadnenie aktuálnej výšky majetku a jeho spôsob zainvestovania. Vo finančnom pláne sú veľmi často aj menej dôležité ciele ako napr. nové auto, chata, dovolenky a cestovanie, rôzne hobby.

Dobrý finančný plán má mať rozdelené financie na tri časové obdobia:

a) krátkodobé financie - tvorba rezervy, doporučujeme mať vytvorenú rezervu vo výške 6 mesačných príjmov rodiny. Možné ročné zhodnotenie 0-1% p.a.

b) strednodobé financie - tvorba majetku v horizonte 2-5 rokov, napr. kúpa auta, dovolenky, pozemkov, a pod. Možné ročné zhodnotenie 2-4% p.a.

c) dlhodobé financie - tvorba finančnej nezávislosti napr. na dôchodok, tvorba majetku pre deti, a podobne. Časový horizont 5 rokov a viac. Možné ročné zhodnotenie 6-8% p.a.

 

Prečo mať finančný plán?

–Finančné plánovanie je dôležité preto, aby sme sa vhodne pripravili na životné situácie, ktoré nás čakajú. Pokiaľ budeme finančne plánovať svoju budúcnosť, pravdepodobne jednotlivé situácie zvládneme oveľa lepšie , než bez plánovania.

–Škody, ktoré prináša neplánovanie

–Klienti často ukladajú peniaze na horšie časy alebo len s neurčitým horizontom. Nevedia, kedy budú peniaze potrebovať. Preto volia produkty s dobrou likviditou. ,,Čo ak by sme peniaze potrebovali?“ Áno, časť peňazí môže byť uložená ,,na horšie časy“. Hovorí sa jej likvidná rezerva.

–Väčšina peňazí by ale mala byť uložená s určitým cieľom. Mala by slúžiť k zadováženiu si niečoho v budúcnosti. Pokiaľ vieme, načo budeme potrebovať, môžeme podľa toho voliť správny produkt.

 

Odkladanie cieľov.

Pokiaľ cieľ odkladáme stáva sa nereálny.

–Ak chcete nasporiť 100000€ v 60 rokoch, tak v 30 rokoch Vám stačí investovať 100€/mes.

–Ak odkladáte a začnete v 40 rokoch, budete potrebovať až 217€/mes.

–V 50 rokoch začínate tušiť, že cieľ je už nereálny.

 

Ako uvažujete možno aj vy?

–25 rokov – sme mladí a začíname, ešte veľa nezarábame, nie je z čoho sporiť

–35 rokov – na splátku hypotéky a ostatné pravidelné výdavky padnú všetky naše príjmy, a na dovolenku máme predsa nárok

–45 rokov – nemôžeme si dovoliť sporiť, deti sú na škole, bolo by nezodpovedné nedopriať im skutočne kvalitné štúdium, najlepšie zahraničné

–55 rokov – nie je jednoduché začať v tomto veku

–65 rokov – mali sme začať už pred mnohými rokmi, dnes je úž neskoro

 

Nehľadajte výhovorky, o svojej budúcnosti rozhodujete už dnes.

A finančný plán Vám v tom určite pomôže.

 

 Späť na články