Hra finančná sloboda - témy semináru


Osvojiť si 7 princípov narábania s peniazmi. Pochopiť význam a riziká investovania.
Späť na zoznam školení