Hra Finančná sloboda - témy semináru


Osvojiť si 7 princípov narábania s peniazmi. Pochopiť význam a riziká investovania. Získať 30 - ročné skúsenosti s financiami. Zvýšiť si úroveň finančnej gramotnosti.

Ľudia pracujú v priemere 160 hodín mesačne preto aby zarobili peniaze a potom 0 hodín venujú tomu, ako majú ďalej pracovať so zarobenými peniazmi.

Hra je praktický nástroj na uvedomenie si, čo treba robiť so zarobenými peniazmi, ako ich ďalej rozmnožovať a pritom o ne neprichádzať.

Cieľom hry je dosiahnuť ciele klientov a pritom sa naučiť čo sú dobré a zlé úvery, prečo mať a kedy nemať poistenie, aký je rozdiel medzi akciami a akciovými fondmi, čo sú dlhopisy a dlohpisové fondy, na čo a kedy tieto rôzne fondy používať, prečo mať rezervu a v akej výške ju mať, rozoznať výhodné a nevýhodné investície, naučiť sa o investičných nehnuteľnostiach viac, uvedomiť si obrovskú silu a moc času, získať nadhľad nad portfóliom všetkých možných finančných produktov.Späť na zoznam školení