Seminár GAŠAPAMA - témy semináru


Témy školenia:1. ako urobiť predstavenie spoločnosti a prvé stretnutie s klientom?2. ako naštartovať systém práce a fungovanie v ňom?3. ako funguje odmeňovanie a kariérny rast?4. aké mám robiť aktivity pre dosiahnutie úspechu?Prednášajäúci sú profesionáli, ktorí odovzávajú svoje skúsenosti priamo z praxe. Majú niekoľko ročnú prax.Tak môžete okamžite po školení aplikovať tieto poznatky v praxi.
Späť na zoznam školení