Basic I.


Pre prihlásenie sa na školenie vyplňte prosím formulár

Meno:

Priezvisko:

Emailová adresa:

Telefónne číslo:

Ak vlastníte spoločnosť vyplňte prosím nasledujúce polia

Názov spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:

Názov školenia:  Basic I.

Dátum školenia:  25.4.2019 - 25.4.2019

Celková cena za školenie:  0,00 €

IBAN:  SK70 7500 0000 0040 1830 5169

Variabilný symbol:  1561588604

Platbu prosím pošlite bankovým prevodom na vyššie uvedené číslo účtu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami
Späť na zoznam školení