FKT + Partnerský veľtrh - organizačné informácie


Účasť je možná od pozície R2
Späť na zoznam školení