Kariérny Kampus - organizačné informácie


Na Kariérny kampus sa môžu jednotliví účsatníci nominovať, podmienky nominácie získate u svojho vedúceho.
Späť na zoznam školení